Wat gebeurt er nu het VKA is gepubliceerd?

Delen via:   
14 / 01 / 2021

Nu het VKA gekozen is volgen we onderstaande stappen:

  1. Het gekozen -tracé werken we samen met de grondeigenaren, overheden en andere partijen in detail verder uit.
  2. We voeren nadere milieuonderzoeken (MER fase 2) en bodem- en veldonderzoeken op land en op zee uit.
  3. De benodigde vergunningen en ontheffingen vragen we aan.

Vanuit de bovengenoemde stappen volgt uiteindelijk een definitief uitgewerkt tracé. Aan de hand van de onderzoeken werken we het voorkeursalternatief en de aanlegmethoden uit.

De drie stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De onderzoeken leiden tot een gedetailleerde uitwerking van het tracé en/of aanlegmethode; evenzo kunnen wensen of behoeften van omgevingspartijen en/of grondeigenaren leiden tot vragen of suggesties die we meenemen in de onderzoeken. In een aantal gevallen voeren we hiervoor aanvullend onderzoek uit op percelen. Daarvoor vragen we de vergunningen aan. Ook leggen we het alternatief vast in een zogeheten inpassingsplan.

Wilt u reageren op het inpassingsplan? Dat kan. De ontwerpbesluiten en het ontwerpinpassingsplan liggen begin 2022 ter inzage. De ontwerpbesluiten volgen als besluit op de vergunningsaanvraag.

Dit alles doen we samen met grondeigenaren, regionale en lokale overheden, omgevingspartijen, waaronder LTO Noord, natuur- en milieuorganisaties etc. In verschillende ronden kunt u wensen, suggesties en behoeften inbrengen. We organiseren: bijeenkomsten in themagerichte werkgroepen, gesprekken met grondeigenaren, één-op-één gesprekken en u vindt vragen en antwoorden op onze interactieve website waar u ook uw vragen kunt stellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.