"We worden zeker serieus genomen"

Delen via:   
16 / 04 / 2020

Bij het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden zijn uiteenlopende belangenorganisaties betrokken. Deze nieuwsbrief portretteert een aantal van hen. In deze aflevering: Klaas de Haan van Actiecomité Noardermar e.o.. Dit actiecomité is in 2017 opgericht tegen de komst van een biovergister in de omgeving van Burgum.

Klaas de Haan is een van de 10 à 15 mensen van de ‘harde kern’ van Actiecomité Noardermar e.o. zegt hij zelf. Dat comité verenigt een groot deel van de in- en omwonenden van het Friese dorp Burgum, één van de drie mogelijke locaties voor het transformatorstation voor de netverbinding van het Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Veel Burgumer bewoners en bedrijven zien zo’n station helemaal niet zitten. “Niet omdat we tegen de energietransitie of windparken zijn”, haast De Haan zich te zeggen. “Maar omdat we van mening zijn dat er geschiktere locaties zijn dan onze omgeving.”

Geluid

Om zich een goed beeld te vormen van wat zo’n nieuw transformatorstation kan betekenen voor Burgum, deed het actiecomité veel onderzoek en bezochten de leden zelfs een bestaand transformatorstation. “In Eemshaven,” vertelt De Haan, “waar amper omwonenden zijn en wat daarom volgens ons een veel betere locatie is.”
Het zoekgebied voor het transformatorstation ligt in de Noardlike Fryske Wâlden, nabij de Burgumer Mar; toeristen komen er graag. Tot nu toe is er een hoogspanningsstation van TenneT en een elektriciteitscentrale van ENGIE te vinden, nabij de plek waar misschien het nieuwe transformatorstation komt. De industriële schaal van zo’n station past absoluut niet in de landelijke omgeving, vindt het Actiecomité. Daarnaast baart het geluid zorgen. De Haan: “Transformatorstations brengen een laagfrequent geluid voort, een soort brom. Dat verdwijnt meestal wel als er voldoende omgevingsgeluid is. Maar dat is hier amper: rond Burgum is het heerlijk stil. Het is een van de redenen waarom mensen hier graag wonen en toeristen er graag komen. Dat raken we niet graag kwijt.”

Spannende zomer

Het formele besluit valt pas in het najaar. Maar De Haan verwacht dat komende zomer, als de Integrale Effect Analyse bekendgemaakt wordt, al meer houvast komt over vraag of Burgum, Eemshaven of Vierverlaten de meest logische plek lijkt voor het transformatorstation. De Haan: “We hebben ons goed verdiept in de procedure, zodat we weten hoe we invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Momenteel zitten we daar middenin. Ons grootste punt van zorg is het ontbreken van een visie vanuit de gemeente. Onze relatie met TenneT is goed; we worden zeker serieus genomen. Al hopen wij natuurlijk van harte dat Burgum snel uit beeld raakt bij TenneT.” Voor De Haan en het actiecomité wordt het in ieder geval een spannende zomer.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.