Wees welkom - column Jaap

Delen via:   
14 / 01 / 2021

Het begin van een nieuw jaar.

Voor ons project begint het jaar goed: minister Wiebes heeft een besluit genomen over de kabelroute, het zogeheten voorkeursalternatief. De minister kiest voor de route Eemshaven west, de kabelroute die loopt vanaf het te bouwen windpark boven de Waddeneilanden naar Schiermonnikoog, aan land komt in Groningen west en vervolgens aansluit op het landelijk energienet van TenneT in Eemshaven. Hij heeft het advies van de regio overgenomen. Daardoor kunnen we nu gaan starten met de volgende fase van het project.

We starten met het in detail uitwerken van het tracé. Dat noemen we optimaliseren. In deze fase van het project gaan we in overleg met de omgeving over het zo goed mogelijk 'inpassen' en 'aanpassen' van de kabelroute, zodanig dat het de meest 'optimale' route wordt.

We nemen u graag mee in die genoemde projectstappen, want uw mening is belangrijk voor ons. Immers, wij vinden het belangrijk dat we onze opdracht  zo goed mogelijk invullen binnen de kaders van het ministerieel besluit, met een zo groot mogelijk draagvlak vanuit de omgeving. Uiteindelijk is het doel om een equivalent van 700.000 huishoudens volgens de ambities uit het Klimaatakkoord van stroom te voorzien.

Denk mee, praat mee, doe mee! U bent van harte uitgenodigd voor de digitale informatieavonden op 20 en 25 januari. Wees welkom!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.