Welke procedures doorlopen we om te komen tot een definitief kabeltracé?

Delen via:   
13 / 02 / 2020

Wind op zee is heel belangrijk voor de overstap naar schone energie. In 2030 komt 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Om de klimaatdoelen voor Nederland te halen bouwen verschillende partijen de komende jaren windparken in de Noordzee. Om de groene energie aan land te brengen en aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, bouwt TenneT als de netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee vlakbij deze windparken zogeheten 'stopcontacten' op zee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beslist, in afstemming met andere ministeries, waar de windparken komen en via welke route ze worden aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet. Maar voordat het zover is moeten er verschillende stappen en procedures worden doorlopen. Deze animatie laat zien welke stappen dit zijn en hoe ze werken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.