Wind op zee en Net op zee: waar staat het eigenlijk voor?

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Windenergie op de Noordzee biedt kansen voor een schone en welvarende toekomst. Voor ons en vooral voor de generaties na. Voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Voor werkgelegenheid en innovatie. Voor de natuur.

Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) is een windenergiegebied. In dit gebied wordt een windpark gebouwd. Vanaf 2027 wekt dit windpark zo’n 700 mw aan schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en aan land gebracht. De elektriciteit is nodig voor onze huishoudens en industrie. Voor de aanlanding van de elektriciteit uit het windenergiegebied TNW is een Net op Zee nodig.

Waarom windenergie op zee
Windparken op zee wekken schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid om in 2050 geen gebruik meer te hoeven maken van fossiele energie. Ook draagt wind op zee bij aan de Nederlandse economie.

In 2030 moet dat minimaal 27 procent zijn. En in 2050 bijna 100 procent. Naar verwachting worden ook na 2030 nieuwe windparken gepland en gebouwd.

Net op zee
Naast windparken is een ‘net op zee’ nodig. Dit net op zee bestaat uit de platforms die nodig zijn om elektriciteit van de windparken te transporteren naar het hoogspanningsnet op land. Huishoudens en bedrijven ontvangen dankzij het net op zee schone energie.

Stakeholders
De Noordzee is een druk gebied. Naast de natuur gaan we ook zorgvuldig om met de omgeving en andere activiteiten. We zetten in op slim gebruik van de beschik­bare ruimte. En houden rekening met de scheepvaart, visserij, landbouw en grondeigenaren. Met behulp van werkgroepen proberen we zoveel mogelijk aan alle wensen te voldoen.

Wie doet wat bij Wind op zee?
Namens de Rijksoverheid is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor de uitvoe­ring, coördineren en de plannen voor windenergie op zee. TenneT is als beheerder van het hoogspanningsnet een belangrijke partner bij het Net op zee. Net als de energiebedrijven en consortia die de windparken exploiteren en de bouwbedrijven die ze aanleggen. En dan zijn er nog talloze partijen bij betrokken. Van provincies en gemeenten tot belangenorganisaties. 

Meer weten? Ga naar windopzee.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.