Zoekgebieden toekomstig transformatorstation bekend

Delen via:   
16 / 04 / 2020

Tot nu toe konden we voor de zoekgebieden van het toekomstige transformatorstation op land cirkels van 6 kilometer rondom de huidige hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten en Eemshaven laten zien. Inmiddels zijn deze zoekgebieden concreter geworden. Vorige week hebben de omwonenden van de zoekgebieden hierover een brief ontvangen.

Bij Burgum zijn het de volgende zoekgebieden (stationsopties) geworden: het Schwartzenbergerbos (ten noorden van het bestaande hoogspanningsstation), Koumarweg (rondom het bestaande hoogspanningsstation) en industrieterrein Westkern in Kootstertille.
Bij Vierverlaten is het zoekgebied voor een stationsoptie het bedrijventerrein Westpoort geworden.
Bij Eemshaven zijn dat de Waddenweg en Middenweg in het havengebied de zoekgebieden voor stationsopties geworden. Zie alle locaties in het kaartje hieronder.

De omvang van de zoekgebieden is groter dan we straks daadwerkelijk nodig hebben. Rechtsonder in de kaartjes ziet u hoeveel ruimte (circa 3,5 ha) het transformatorstation in beslag zal nemen. Tijdens de bouwfase komt daar een tijdelijk werkterrein van circa 2 ha bij. Uiteindelijk wordt er één route en één plek voor een transformatorstation gekozen door de minister van EZK. Dit staat nu gepland voor oktober 2020.

Op onze projectensite kunt u op de interactieve kaart suggesties en of opmerkingen achterlaten. Deze suggesties en opmerkingen komen rechtstreeks bij ons binnen en daar reageren we op. Op deze manier kunt u ons attent maken op zaken die we misschien over het hoofd zien of aangeven wat voor u belangrijk is in de uiteindelijke keuze van een plek waar het transformatorstation komt.

Voorbeeld transformatorstation voor windparkaansluiting Borssele (in aanleg, circa 7 hectare groot)

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.