Geven de kabels, ook al liggen ze onder de grond, magneetvelden af?

Overal waar elektriciteit is zijn er magneetvelden, van de oplader van je telefoon tot het netwerk van TenneT. Dus ook rondom de ondergrondse kabels van dit project. De sterkte van het magneetveld verschilt per apparaat en installatie. Hoe verder weg je staat van een elektrisch apparaat of installatie, hoe zwakker het magneetveld. Voor hoogspanningskabels, hoogspanningsstations en opstijgpunten is op aanbeveling van de Europese Unie het niveau voor blootstelling vastgelegd op maximaal 100 microtesla. De sterkte van het magneetveld wordt uitgedrukt in tesla of microtesla (één miljoenste deel van een tesla). TenneT voldoet hier altijd aan.