Het project Ten noorden van de Waddeneilanden is overgegaan in een programma. Waarom een programma en wat is dat precies?

Delen via:   

Bij 'programmamanagement' gaat het om het bereiken van meerdere resultaten tegelijk, die centraal goed gecoördineerd moeten worden. Dat is hier ook het geval. In het programma 'aansluiting windenergie in Eemshaven' worden meerdere onderzoeken verricht. Allereerst gaat het om de aansluiting van 4,7GW in Eemshaven van de windgebieden Ten noorden van de Waddeneilanden (0,7GW) en windenergiegebied 5-oost (4,0GW) met elektriciteitskabels. Tegelijkertijd gaat dit programma over de mogelijkheden van routes en aanlandingen naar Eemshaven na 2031. En dan met waterstof en/of elektriciteit. Dit vraagt om een centrale coördinatie en daarom is het samengevoegd in de programma.

Dit past bij het advies dat er ligt van het Omgevingsberaad Waddengebied, de Waddenacademie en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij adviseren namelijk om een brede zoektocht en integrale beoordeling uit te voeren naar de ecologische impact en technische en juridische haalbaarheid van kabelroutes door de Waddenzee naar Eemshaven. Via een programma kan op navolgbare wijze, samen met de omgeving, een verdere trechtering naar enkele routes plaatsvinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.