Hoe beperkt TenneT (permanente) schade aan agrarische gronden?

Om zoveel mogelijk schade te voorkomen benut TenneT jarenlange ervaring in Nederland en Duitsland. Daarnaast wordt uitgebreid bodem- en veldonderzoek gedaan op perceelsniveau. Hierbij gaat het onder andere om bodemopbouw, draagkracht, waterstand etc. Dit wordt vertaald in een rapportage waarin er cultuurtechnisch advies wordt gegeven hoe er op dat perceel aangelegd moet worden. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de opbouw van de grondlagen is en hoe deze netjes afgegraven en gescheiden op het perceel opgeslagen moet worden. Dit rapport krijgt de grondeigenaar ook.

Het rapport en het aanlegadvies worden bindend voorgeschreven aan de aannemer die straks de kabelverbinding gaat aanleggen. Tijdens de aanleg zal er een cultuurtechnisch toezichthouder zijn die controleert of de aannemer zich aan het rapport (en overige werkafspraken met de grondeigenaar) houdt. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er onder verkeerde omstandigheden gewerkt wordt.

Mocht er toch schade voorkomen vergoedt TenneT alle schade die gerelateerd is aan het project volledig. Gewas- en structuurschade valt hier bijvoorbeeld ook onder.