Hoe kan ik meedenken?

Het mnisterie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hechten waarde aan uw mening. U kent immers als geen ander uw woonomgeving en het gebied. Op basis van uw bijdrage en een aantal andere argumenten, waaronder techniek, toekomstbestendigheid, kosten en omgeving wordt er een keuze gemaakt welke van de routes uiteindelijk de definitieve kabelroute (tracé) wordt. Dit geldt ook voor de locatie van het zogenoemde transformatorstation, dat onderdeel is van dit project en op land moet worden gebouwd. Laat daarom digitaal uw mening achter!