Hoe kan ik meedenken?

Delen via:   

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hechten waarde aan uw mening. U kent immers als geen ander uw woonomgeving en het gebied. In deze fase onderzoeken we de kabelroute en de locatie voor het transformatorstation in meer detail. Dit doen we samen met grondeigenaren, regionale en lokale overheden en omgevingspartijen, waaronder LTO Noord en verschillende natuur- en milieuorganisaties. In verschillende ronden kunt u wensen, suggesties en behoeften inbrengen. We organiseren bijeenkomsten in themagerichte werkgroepen, gesprekken met grondeigenaren en één-op-één gesprekken.

Wilt u betrokken worden bij het project?
Lees hiervoor het participatieplan.  Het participatieplan gaat over de periode vanaf de bekendmaking van het voorkeursalternatief (VKA) en loopt door tot en met de terinzagelegging van de ontwerpvergunningen- en het ontwerp-inpassingsplan.

Heeft u nu al een vraag, een suggestie of informatie die u met ons wilt delen?
Ga naar de Project Atlas. Hier vindt u het meest actuele tracé. Via de denkmee-knop stelt u vragen of geeft u ons suggesties door. Of bel met de TenneT Klantenservice: 0800 – 836 63 88. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.