Hoe worden de milieueffecten onderzocht van de windparken en de netaansluiting?

Dat gebeurt via zgn. milieueffectenrapportages (MER) die worden getoetst door een onafhankelijke commissie. Er worden aparte milieueffectenrapportages gemaakt voor windparken (incl.  de windturbines) en voor het Net op Zee (de kabelverbinding inclusief platform en transformatorstation). De milieueffectenrapportages voor Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden is nu in voorbereiding. Vanaf oktober 2019 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin wordt beschreven wat er onderzocht gaat worden in het MER, ter inzage.