Hoe worden de milieueffecten onderzocht van de windparken en de netaansluiting?

Dat gebeurt via milieueffectenrapportages (MER) die worden getoetst door een onafhankelijke commissie (Commissie m.e.r.). Er worden aparte milieueffectenrapportages gemaakt voor windparken (inclusief de windturbines) en voor het Net op Zee (de kabelverbinding inclusief platform en transformatorstation). De milieueffectenrapportages voor Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden zijn nu in voorbereiding. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, staat beschreven wat er onderzocht gaat worden in het MER.