Hoe worden de opmerkingen/aanvullingen van belanghebbenden verwerkt in de uiteindelijke keuze?

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om mee te denken in het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden. We hebben gekozen voor verschillende mogelijkheden:

  • Inloopbijeenkomsten
  • Presentaties
  • Werksessie en bijpraatsessie
  • Interactieve kaart op projectensite
  • Naast de formele inspraakmogelijkheden hopen we op deze manier voldoende momenten te creëren voor mensen om hun opmerkingen, ideeën, zorgen en input te geven. Alle reacties zijn altijd van harte welkom. Wij laten u weten hoe wij die informatie verwerken. In het participatieplan kunt u alle mogelijkheden bekijken.