Hoe zijn dergelijke vraagstukken aangepakt in landen die voor dezelfde vraagstukken staan, zoals Duitsland?

Delen via:   

TenneT heeft in Duitsland veel ervaring opgedaan met het kruisen van Duitse Waddeneilanden. Zo hebben we zeven kabelaansluitingen gerealiseerd via het eiland Norderney. Over het algemeen worden de kabels in Duitsland aangelegd via kabelcoriddors in plaats van enkele losse verbindingen en via eilanden en het wantij.

Alhoewel elk project uniek is, zijn er veel overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse Waddenzee. Daarom benutten we voor project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden de kennis van onze Duitse projecten en hanteren we in dit project een soortgelijke aanpak.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.