Hoeveel huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit met deze nieuwe verbinding?

Het nieuw aan te leggen windpark produceert 700 MW elektriciteit. Dat betekent dat de windmolens evenveel elektriciteit opwekken als 700.000 Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.