Is deze kabelverbinding nog wel noodzakelijk nu waterstof volop in ontwikkeling is?

De techniek om grootschalig waterstof te produceren is nog in ontwikkeling en zal in principe eerst op land mogelijk worden. Het produceren van waterstof op zee met bijbehorende transportleiding naar land zal naar verwachting niet eerder dan 2035 voor het eerst realiseerbaar zijn. Voor dit project is de waterstof nog niet ver genoeg ontwikkelt om nu al rekening mee te houden. Het project is wel noodzakelijk om de klimaatdoelen te behalen.