Is deze kabelverbinding nog wel noodzakelijk nu waterstof volop in ontwikkeling is?

De ontwikkelingen voor waterstof gaan snel, maar zijn nog niet voldoende om hier bij dit project nu al rekening mee te kunnen houden. Op verschillende momenten in het project bekijken we dit vraagstuk, om te voorkomen dat we nu een techniek kiezen waar we over een aantal jaar spijt van hebben.