Is deze kabelverbinding nog wel noodzakelijk nu waterstof volop in ontwikkeling is?

Delen via:   

De techniek om grootschalig waterstof te produceren is nog in ontwikkeling en zal in principe eerst op land mogelijk worden. Het produceren van waterstof op zee met bijbehorende transportleiding naar land zal naar verwachting niet eerder dan 2035 voor het eerst realiseerbaar zijn. Voor dit project is de waterstof nog niet ver genoeg ontwikkeld om nu al rekening mee te houden. Het project is wel noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2030 én 2050 te halen.

Gedurende dit project is deze conclusie nog voortdurend getoetst en hij staat nog steeds. Over hoe eventuele toekomstige windparken worden aangesloten zijn nog geen besluiten genomen. Dit is wel onderdeel van de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ). Meer informatie hierover vindt u op www.rvo.nl/vawoz.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.