Is er nog inspraak mogelijk bij dit programma? En zo ja, wanneer en hoe?

Delen via:   

Binnenkort is er meer informatie beschikbaar over de mogelijkheden tot participatie in het programma. Een aantal onderzoeken dat al gestart was, loopt ook in het programma door. Bijvoorbeeld het verziltingsonderzoek (en bijbehorende werkgroep). Werkgroepleden ontvangen hierover bericht. De werkgroepen voor Natuur voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) gaan voorlopig niet door.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.