Is er nog ruimte om duurzaam opgewekte energie aan te sluiten op de stations als TNW is aangesloten?

Bij alle aansluitlocaties blijft er ruimte op het net beschikbaar om andere nieuwe duurzame ontwikkelingen aan te sluiten. Hoeveel ruimte er beschikbaar blijft, verschilt per aansluitlocatie en is mede afhankelijk van de transportcapaciteit van de bestaande hoogspanningsverbindingen.

Aansluiting op hoogspanningsstation Burgum

Bij aansluiting in Burgum zal opgewekte energie zich verplaatsen via het 220 kV-net en blijft er zo'n 200 MW aan transportcapaciteit over op dit net voor andere lokaal opgewekte duurzame energie initiatieven. Sluit NOZ TNW niet aan in Burgum, maar in Vierverlaten of Eemshaven, zal een deel van de energie nog steeds over de 220 kV-verbinding via Burgum getransporteerd worden en blijft er naar verwachting zo'n 400 MW aan transportcapaciteit over op het net.

Fysiek gezien is er op en rond het station na aansluiting NOZ TNW nog ruimte voor stationsuitbreidingen om opgewekte energie die aansluit op het regionale net aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet.

Aansluiting op hoogspanningsstation Vierverlaten

Aansluiting van NOZ TNW op Vierverlaten gaat qua netcapaciteit makkelijk. De energie wordt via de 220 kV-verbindingen naar Burgum getransporteerd én via de nieuwe Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-verbinding naar Eemshaven (en via Eemshaven mogelijk naar Zwolle). Er blijft vooralsnog ruimte over voor lokale duurzame opwek, zoals de mogelijke zonnevelden die rondom de stad Groningen zijn gepland.

Aansluiting op hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip

Bij aansluiting van NOZ TNW in de Eemshaven wordt de aangevoerde energie voor een groot deel via de 380 kV-verbinding Eemshaven-Zwolle getransporteerd. Een deel zal ook via het 220 kV-net worden verplaatst en de toekomstige Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-verbinding richting Vierverlaten (en daarna via de 220 kV-verbinding richting Burgum). Het station Eemshaven Oudeschip heeft vooralsnog voldoende ruimte over voor lokale opwek, maar mogelijk moet het huidige net en het station worden verzwaard als in de toekomst een windpark van ongeveer 2GW aan sluit.