Is er nog ruimte om duurzaam opgewekte energie aan te sluiten op de stations als TNW is aangesloten?

Bij aansluiting van NOZ TNW in de Eemshaven wordt de aangevoerde energie voor een groot deel via de 380 kV-verbinding Eemshaven-Zwolle getransporteerd. Een deel zal ook via het 220 kV-net worden verplaatst en de toekomstige Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-verbinding richting Vierverlaten (en daarna via de 220 kV-verbinding richting Burgum). Het station Eemshaven Oudeschip heeft vooralsnog voldoende ruimte over voor lokale opwek, maar mogelijk moet het huidige net en het station worden verzwaard als in de toekomst een windpark van ongeveer 2GW aan sluit