Kan ik een zienswijze indienen op de Integrale Effectenanalyse?

De verwachting is dat begin juni de definitieve IEA samen met het milieueffectrapport (MER fase 1) van deze fase worden gepubliceerd. Dan kan iedereen hier kennis van nemen en hierop een reactie geven. In deze fase is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wel kunnen de reacties op de IEA door de regionale ovderheden meegenomen worden in hun regioadvies aan de minister. Rond de publicatie van de IEA worden er ook (online) informatiebijeenkomsten georganiseerd. Via de nieuwsbrief en deze projectsite houden wij u hiervan uiteraard op de hoogte.