Komen de kabels boven- of ondergronds?

Alle kabels voor dit project worden ondergronds aangelegd. Dit geldt voor de zeekabels, de landkabels tot het transformatorstation en de landkabels van het nieuwe te bouwen transformatorstation naar het bestaande hoogspanningsstation. Het nieuw te bouwen transformatorstation zal wel bovengronds zijn en circa 3,5 hectare groot worden.