Moeten er voor de aanleg van de kabel op land woningen verdwijnen?

Nee, bij de tracéontwikkeling is rekening gehouden met aanwezige bebouwing. De kabelroute blijft op voldoende afstand van woningen