Moeten er voor de aanleg van de kabel op land woningen verdwijnen?

Volgens huidige inzichten hoeven er geen woningen te verdwijnen voor de aanleg van de kabelverbinding . Bij de tracés die nu in de NRD gepresenteerd worden is rekening gehouden met aanwezige bebouwing. In sommige gevallen moet er wel een (horizontaal gestuurde) boring plaatsvinden tussen huizen door.