Waar en hoe worden de kabels aangelegd op de Waddenzee?

Delen via:   

Op dit moment onderzoeken we hoe we de route Eemshaven west zodanig kunnen aanleggen dat het de minste gevolgen heeft voor de natuur/de omgeving. Dit is work in progress; de aanlegmethode staat nog niet vast. Op Schiermonnikoog en Waddenzee onderzoeken we nu twee route-opties: VKA-route en variant Wantij.

De VKA Route gaat door dynamisch gebied (geulen) en droogvallende platen richting land. Bij dit tracé doorkruisen we de eilanderbalg. Hier zijn relatief veel graaf- en baggerwerkzaamheden in en nabij de geulen nodig. De kabels worden aangelegd met een zogenoemde vertical injector op een ponton. Dit is een soort ploeg die de kabel op diepte in de grond brengt.

Een alternatieve route door de Waddenzee is de variant 'Wantij'. Deze route ligt iets westelijker dan de VKA-route en gaat op de Waddenzee over het wantij. Bij deze variant beperken we natuureffecten sterk. Zo omzeilen we schelpenbanken en blijven we op grotere afstand van zeehonden. Voor deze variant zijn veel minder graafwerkzaamheden nodig en hoeft er nauwelijks gebaggerd te worden. We verwachten bij deze variant minder natuureffecten. Kabelaanleg op de Waddenzee voeren we uit met een wadtrencher (dit is een voertuig met rupsbanden van 3m breed, waardoor de gronddruk per cm2 lager is dan die van een wadloper). Dit apparaat is in het NL-Waddengebied onder andere bij windpark Gemini gebruikt, en oorspronkelijk voor de Duitse Wadden ontwikkeld en toegepast.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.