Waarmee wordt rekening gehouden bij aanleg van kabels in agrarische gronden?

In de uitwerking van het voorkeursalternatief proberen we schade voor de agrariër te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de verkavelingstructuur. Het agrarisch gebruik moet, na aanleg van de verbinding, ongestoord voortgezet kunnen worden. Kabels liggen diep genoeg in de grond om normale landbouwkundige bewerkingen uit te voeren. Als we hier toch van afwijken, dan maken wij altijd aanvullende afspraken met de grondeigenaar.