Waarom leggen jullie niet meerdere kabels tegelijk aan in de Waddenzee?

Deze vraag stond in de zomer van 2020 centraal in de Joint Fact Finding Kabelcorridor. Uit de JFF blijkt dat gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/of leidingen technisch niet realistisch is. In het onderzoek zijn hiervoor beschikbare standaard aanlegtechnieken en -concepten onderzocht. Zo is er een tijdelijke ruimte  nodig van een kilometer aan weerszijden van de kabel om de ankers van de boten en pontons vast te zetten. Hierdoor is het niet mogelijk om alles tijdens de bouw dicht genoeg bij elkaar aan te leggen. Daar komt bij dat de logistiek die nodig is (bekwame mensen en benodigde apparatuur) voor de gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/ of leidingen niet is te organiseren op de locatie. Daarmee is duidelijk geworden dat, gebaseerd op de huidige aanlegtechniek, gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en leidingen technisch niet mogelijk is. Bovendien is de schade aan de natuur hoogstwaarschijnlijk veel groter als er grootschalige uitvoering plaatsvindt.