Wanneer en waar kan ik formeel een zienswijze in dienen?

U kunt tijdens de terinzagelegging van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedurende 6 weken  een zienswijze indienen. Dit kan ook op de informatiebijeenkomst die dit najaar gehouden wordt of digitaal via www.rvo.nl
Naar verwachting zal de terinzagelegging eind september/begin oktober 2019 starten.