Wanneer en waar kan ik formeel een zienswijze in dienen?

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in het najaar van 2020 één van de negen tracéalternatieven. Dit tracé wordt dan uiteindelijk aangelegd. Tussentijds is er een aantal moment waarop u inspraak kunt hebben. In het participatieplan leest u waar, wanneer en hoe.