Wat betekent het voorbereidingsbesluit voor mij?

De minister heeft tegelijkertijd met de keuze van het voorkeursalternatief een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit wordt voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé komt, zogeheten 'ruimtelijke ontwikkelingen' plaatsvinden. Denk aan het bouwen van een schuur. Dit zou de uitvoering van het project kunnen belemmeren. In het voorbereidingsbesluit staat in welk gebied niets mag worden gebouwd, zonder toestemming.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen het besluit beperkingen gelden voor de bouw, aanleg en gebruik van gronden en (bouw)werken. Dit betekent dat in specifieke gevallen, u een omgevingsvergunning aan moet vragen bij uw gemeente.

Het besluit treedt per 15 januari 2021 in werking, geldt in beginsel 1 jaar en is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl