Wat is een Integrale Effectenanalyse (oftewel IEA)

De IEA is een document waarin de effecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locaties voor een transformatorstation ten aanzien van milieu (MER fase 1) , omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid zo objectief mogelijk worden beschreven. Dit document dient, samen met regioadvies en het advies van de Commissie m.e.r. als input voor de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij kiest uiteindelijk één kabelroute (voorkeurstracé) en een locatie voor een transformatorstation.