Wat is een platform en waarom is dit op zee noodzakelijk?

Het doel van een platform is allereerst het ‘verzamelen’ van de elektriciteit die door de windturbines wordt opgewekt. Vanuit de windturbines lopen er kabels door de zeebodem naar het platform: de zogeheten parkbekabeling. Deze parkbekabeling maakt geen onderdeel uit van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, maar is onderdeel van het kavelbesluit voor het windpark. Hiervoor is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verantwoordelijk.

Het tweede doel van het platform is om het spanningsniveau van de parkbekabeling (66 kV) om te zetten (te transformeren) naar het spanningsniveau van de transportkabels naar land van 220 kV. Het platform bestaat uit twee verschillende onderdelen: de stalen draagconstructie, ofwel het jacket en de bovenbouw, ook wel topside genoemd.