Wat is een voorbereidingsbesluit en kan ik dit inzien?

De minister heeft tegelijkertijd een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit voorkomen we  dat in het gebied waar het kabeltracé komt, zogeheten 'ruimtelijke ontwikkelingen' plaatsvinden. Denk aan het bouwen van een schuur. Dit zou de uitvoering van het project kunnen belemmeren. In het voorbereidingsbesluit staat in welk gebied niets mag worden gebouwd, zonder toestemming. Het voorbereidingsbesluit is op 15 januari 2021 gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl en op bureau-energieprojecten.nl. U kunt het inzien van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021