Wat is het effect van elektromagnetische velden op landbouwapparatuur?

Beïnvloeding van landbouwapparatuur door magnetische velden komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Dit is met name afhankelijk van het keurmerk van het systeem. Wanneer het systeem onder industriële classificering valt, heeft deze vrijwel nooit last van enige beïnvloeding. Systemen die onder een minder zware classificering vallen hebben in uitzonderlijke gevallen last van beïnvloeding.