Wat is het regioadvies?

De lokale en regionale overheden, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat Noord Nederland, mogen een regioadvies geven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In dit regioadvies geven zij aan welk voorkeursalternatief (VKA) hun voorkeur heeft en onderbouwen ze deze keuze met argumenten.