Wat kan ik verwachten als de kabels over mijn grond gaan?

Voor de aanleg beginnen we op korte termijn met de benodigde onderzoeken. Denk aan bodem-, flora- en fauna-onderzoek. Deze onderzoeken zijn  noodzakelijk voor de voorbereiding van de vergunningsaanvragen, zoals omgevings-en lozingsvergunningen. Daarnaast kunnen ze nodig zijn voor het technisch ontwerp. Bent u grondeigenaar? Dan neemt een rentmeester van de firma Duvekot Rentmeesters binnenkort contact met u op. Welke onderzoeken nodig zijn en wat dit precies betekent wordt tijdens een persoonlijk gesprek toegelicht.