Wat kost dit project?

De prijs van een verbinding wordt bepaald door vele factoren. Zoals de lengte, de toe te passen techniek, objecten in het tracé, de diepte van de zee etc. In de Integrale effectenanalyse zijn de kosten voor dit project geraamd op 875 miljoen euro.