Wat merk ik na realisatie van het project?

Het complete kabeltracé komt ondergronds te liggen. Ook op de plekken waar kabels aan elkaar verbonden worden is na de werkzaamheden bovengronds niks meer te zien zijn. Het transformatorstation is wel zichtbaar. Wanneer de transformatoren zijn ingeschakeld produceert het transformatorstation een brommend geluid. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd. Het transformatorstation (aantal decibel) moet aan de wettelijke geluidsnormen voldoen. Boven de kabels op land gelden bepaalde beperkingen in grondgebruik. Hierover worden afspraken gemaakt met desbetreffende grondeigenaren.