Welke kabels worden er ondergronds op zee en op land gebruikt?

Op zee en land worden twee 220 kV-kabelsystemen aangelegd tussen het platform op zee en het transformatorstation op land. Op zee zijn de kabelsystemen anders dan op land. De zeekabel bevat drie fasen per kabel, een zogenaamde 3-fasenkabel, terwijl een landkabelsysteem uit 3 één-fasekabels bestaat. Het zeekabeltracé bestaat daarom uit twee kabels, het landkabeltracé uit zes kabels, beide aangelegd in twee kabelsystemen.

Van het nieuw te bouwen transformatorstation naar het bestaande hoogspanningsstation worden eveneens kabels ondergronds aangelegd. Afhankelijk van het voorkeursalternatief, en dus het hoogspanningstation waarop aangesloten wordt, worden dit 220 kV of 380 kV kabels. Alle kabels voor dit project worden ondergronds aangelegd.