Welke overlast kan ik verwachten tijdens de werkzaamheden?

Rondom het ondergrondse kabeltracé kan er tijdens de aanlegfase mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Dit komt door de machines (denk aan aan- en afvoer van materiaal en materiaal, boormachines etc) die nodig zijn voor aanleg. Voor deze aanleg zijn ook werkterreinen nodig, het kan zijn dat een grondeigenaar hierdoor tijdelijk overlast heeft. De eigenaar krijgt eventuele (inkomen/gewas etc) schade door TenneT vergoedt. 

Tijdens de bouw van het bovengrondse transformatorstation is er sprake zijn van geluid en misschien overlast tijdens de aanleg. Ook hier is sprake van aan- en afvoer van materialen en componenten, zandtransporten en dergelijke.

Tijdens de aanleg zal er aan- en afvoer zijn van materiaal en zullen er dus vrachtwagens heen en weer rijden. Voor een open ontgraving is ruimte nodig en ook voor boorlocaties zijn werkterreinen nodig. Hoe lang terreinen nodig zijn wordt later verder uitgewerkt.

Bij aanleg van de kabels op zee is het gebied waar de kabels aangelegd worden in de Noordzee en Waddenzee tijdelijk niet bevaarbaar. Hoelang en wanneer wordt later nog verder uitgewerkt. Dit zal gecommuniceerd wordt via de gebruikelijke kanalen