Wie gaat het windpark aanleggen?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat het windpark aanbesteden. Deze aanbesteding zal in 2022 starten. De externe partij die de aanbesteding 'wint', zal het windpark bouwen.

Vooruitlopend op de bouw van de windparken legt TenneT de elektrische infrastructuur aan. In overleg met het EZK en de offshore windprojectontwikkelaars werkt TenneT volgens een planning waarin alle activiteiten en technische specificaties op elkaar afgestemd worden.