Zijn er effecten van magneetvelden op dieren en gewassen?

Er is bij TenneT geen effect van magneetvelden op dieren en gewassen bekend. Op basis van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van schadelijke effecten.