Zijn er mogelijkheden om Ten noorden van de Waddeneilanden te koppelen aan warmtenetten?

Het winnen van warmte uit kabels of een transformatorstation is niet rendabel omdat de warmte afhankelijk is van de getransporteerde elektriciteit en het warmtevermogen per kabel laag is. De windsnelheden op zee bepalen de hoeveelheid opgewekte, en dus getransporteerde, stroom. Deze is hierdoor onregelmatig. Daarnaast is het warmtevermogen van kabels per meter (maximaal enkele tientallen Watts per meter) zeer gering en niet rendabel op te vangen en naar een warmtenet te vervoeren.

Het winnen van restwarmte van een transformatorstation verhoogt de complexiteit en vermindert de betrouwbaarheid van het transformatorstation. Voor winnen van de restwarmte moeten namelijk extra componenten toegevoegd worden aan de transformatoren. Een transformatorstation wordt gekoeld op basis van natuurlijke luchtkoeling, hetgeen een hoge betrouwbaarheid heeft. Wanneer het toegevoegde restwarmtesysteem uitvalt, kan de transformator zijn warmte niet meer kwijt, moet het afgeschakeld worden en kan de windenergie niet meer worden toegevoerd op het hoogspanningsnet. Daarnaast geldt ook hier dat de restwarmte onregelmatig is en daarom niet geschikt is voor een warmtenet.