Waar

Het windmolenpark en het platform op zee wordt circa 80 kilometer uit de kust van Groningen en ten westen van het bestaande windmolenpark van Gemini aangelegd.