Waar

Het windmolenpark en het platform op zee worden circa 80 kilometer uit de kust van Groningen en ten westen van het bestaande windmolenpark van Gemini aangelegd. Voordat duidelijk is waar het windmolenpark en het platform komen te liggen gaan daar heel wat stappen aan vooraf. Hierbij betrekken we de omgeving ook zo optimaal mogelijk.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Dit is afhankelijk van de keuze voor één van de drie hoogspanningsstations (Burgum, Vierverlaten of Eemshaven). Deze keuze is onderdeel van het hele proces om te komen tot een geschikte locatie voor deze nieuwe netverbinding vanaf het windpark tot aan een hoogspanningsstation op land.