Wat is de status van het project Ten noorden van de Waddeneilanden?

Delen via:   

Het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden was de beoogde kabelverbinding vanaf het windpark op de Noordzee tot aan het bestaande hoogspanningsstation in Eemshaven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 2 december 2021 in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de procedure voor het project TNW wordt opgenomen in een programma, vooruitlopend op de Omgevingswet. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.