Het transformatorstation

Delen via:   

Voor het project wordt een nieuw transformatorstation gebouwd. Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 2 december 2021 in een brief aan de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt dat de procedure voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) wordt opgenomen in een programma, is momenteel nog niet duidelijk wat de plannen worden met het station.

Wat is een transformatorstation dan precies?
Op een transformatorstation komen onder andere transformatoren. Deze transformatoren zorgen ervoor dat het windpark, onafhankelijk van de spanningsfluctuaties in het transport van windenergie, altijd veilig op het hoogspanningsnet kan aansluiten. Wanneer de locatie Eemshaven aan de orde zou blijven, worden de transformatoren ook gebruikt om de 220 kV-wisselstroom te transformeren naar de 380 kV-wisselstroom van het landelijk hoogspanningsnet. Vanwege technische redenen is de maximale afstand tussen het transformatorstation en de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet ongeveer 6 kilometer.

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het transformatorstation circa 3,5 hectare. Hier zou dan een tijdelijk werkterrein van zo'n 2 hectare bijkomen. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter met een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoog.

Meer informatie over het transformatorstation vindt u in de flyer Transformatorstation Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden onder 'publicaties' op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.