Wat is het net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden?

Delen via:   

Het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is de totale netverbinding vanaf het windpark tot aan het bestaande hoogspanningsstation in Eemshaven. Dit hoogspanningsstation maakt deel uit van het landelijke hoogspanningsnet. Vanaf daar gaat de windenergie naar de stroomgebruiker in het land. 

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden heeft een vermogen van 700 Megawatt (MW). Dat betekent dat de windmolens op het windpark samen zoveel elektriciteit opwekken als 700 duizend Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het Net op zee getransporteerd. De windparken worden via het Net op zee met ondergrondse kabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het Net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving of in sommige gevallen via boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Een platform op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en hier wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt (kV) naar 220 kV;
  • Twee ondergrondse 220 kV-kabelsystemen op zee en land naar het transformatorstation. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden;
  • Een nieuw transformatorstation nabij Eemshaven.
  • Een verbinding tussen het nieuwe transformatorstation en een bestaand hoogspanningstation. Voor Eemshaven zal dit een 380 kV kabelverbinding worden.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.