Het platform op zee

Het platform van 700 MW wordt waarschijnlijk aan de rand van het windpark geplaatst. Ze komt ongeveer 45 meter boven zeeniveau uit (ter vergelijking: de windturbines ongeveer 250 meter). Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden ligt straks circa 80 kilometer uit de kust. Vanwege deze grote afstand is het platform niet zichtbaar vanaf land.