Het transformatorstation

Delen via:   

Voor het project wordt een nieuw transformatorstation gebouwd. Er is voor dat transformatorstation nog geen locatie gevonden. Op het transformatorstation komen onder andere transformatoren. Deze transformatoren zorgen ervoor dat het windpark, onafhankelijk van de spanningsfluctuaties in het transport van windenergie, altijd veilig op het hoogspanningsnet kan aansluiten. Wanneer de locatie Eemshaven of Vierverlaten wordt gekozen, worden de transformatoren ook gebruikt om de 220 kV-wisselstroom te transformeren naar de 380 kV-wisselstroom van het landelijk hoogspanningsnet. Vanwege technische redenen is de maximale afstand tussen het transformatorstation en de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet ongeveer 6 kilometer.

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het transformatorstation circa 3,5 hectare. Hier komt een tijdelijk werkterrein van zo'n 2 hectare a bij. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter met een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoog.

Meer informatie over het tranformatorstation vindt u in de flyer Transformatorstation Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden onder 'publicaties' op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.