Het transformatorstation

Voor het project wordt een nieuw transformatorstation gebouwd. Er is voor dat transformatorstation nog geen locatie gevonden. Op het transformatorstation komt onder andere een transformator welke er voor zorgt dat het windpark, onafhankelijk van de spanningsfluctuaties in het hoogspanningsnet, altijd het opgewekte vermogen kan leveren. Wanneer de locatie Eemshaven wordt gekozen, zal de transformator tevens worden gebruikt om de 220 kV-wisselstroom te transformeren naar de 380 kV-wisselstroom waarop het landelijk hoogspanningsnet bedreven wordt. Vanwege technische redenen is de maximale afstand tussen het transformatorstation en de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet ongeveer 6 kilometer.

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het transformatorstation circa 3,5 hectare. Hier komt een tijdelijk werkterrein van zo'n 2 ha bij. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter met een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoog.