Planning

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden  wordt in 2026 in gebruik genomen. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting is een omvangrijk project, dat meerdere jaren duurt. De planfase is  gestart en naar verwachting beginnen de eerste aanlegactiviteiten in 2023. Welke partij(en) de netaansluiting gaat bouwen is nog niet bekend. Partijen kunnen zich later hiervoor inschrijven via een openbare aanbesteding.

Wat is de verdere procedure?

In onderstaande tabel staat de (wettelijke) procedure weergegeven voor de besluitvorming van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Hierin staat op welke momenten en hoe u kunt meedenken, bijdragen en inspreken.